Onze diensten

Omgevingsvergunning en -advies

Een nieuwe vestiging, een nieuwe loods, de opstart van een nieuwe zaak, … er zijn veel momenten waarbij moet worden nagedacht over de geldende milieuregelgeving. De milieuwetgeving is zeer ruim en dynamisch, waardoor het voor u als zaakvoerder soms onduidelijk is welke regelgeving wel en niet voor uw bedrijf van toepassing is. Met GN-Consult vindt u een partner die u begeleidt doorheen deze wirwar aan wetgevingen.

Samen loodsen wij uw plan doorheen de vergunningsprocedure tot het verkrijgen van de nodige vergunningen.

Met de invoering van de omgevingsvergunning is het onoverkomelijk het milieu-aspect mee te nemen in de ontwerpfase van uw plannen. Met GN-Consult vindt u dan ook een partner waarmee een vlotte samenwerking met uw architect gegarandeerd wordt.

Wenst u meer informatie over één van onze diensten ?

Contacteer ons